Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DAUTANAC

Prezime Dautanac ima bogatu povijest i zanimljivo porijeklo. Značenje ovog prezimena se može pronaći u njegovoj etimologiji i kontekstu u kojem se koristilo.Porijeklo prezimena Dautanac seže duboko