Tech

Što je deep web

Jeste li znali da osim internet stranica kojima svakodnevno pristupate, postoje i skrivene stranice na webu? Surface web podrazumijeva sve web stranice, društvene mreže, slike, video zapise, e-mail se