Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Darija

Darija je ime koje se često može čuti u Hrvatskoj, ali i u drugim dijelovima svijeta. Ono ima bogatu povijest i značenje koje se razlikuje ovisno o kulturi i jeziku u kojem se koristi.U grčkoj mito