Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Dante

Ime Dante je jedno od najpoznatijih talijanskih imena, a koristi se diljem svijeta. Dante Alighieri, poznati talijanski pjesnik i autor Božanstvene komedije, jedan je od najpoznatijih nositelja ovog i