Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Danka

Značenje i porijeklo imena DankaIme Danka je žensko ime koje se u Hrvatskoj vrlo često koristi. Ime Danka se sastoji od dvije riječi: "dan" i "ka". "Dan" na hrvatskom jeziku znači dan, dok "ka" ozna