Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Danimir

Ime Danimir je složenica dvaju staroslavenskih imena, Dan i Mir. Dan se odnosi na sunce, svjetlost i dan, dok Mir znači mir, spokoj i tišinu. Kombinacija ta dva imena stvara ime Danimir, koje se prevo