Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Danilka

Ime Danilka je žensko ime koje ima slavensko podrijetlo. Ime Danilka se sastoji od dvije riječi - "Dan" i "ilka". Riječ "Dan" dolazi od hebrejskog imena "Daniel", što znači "Božji sudac" ili "Božji da