Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Danijela

Ime Danijela ima svoje korijene u Bibliji te je jedno od najčešćih imena u Starom zavjetu. Danijela je žensko ime koje dolazi od muškog imena Daniel. U Bibliji se Daniel spominje kao prorok i mudrac k