Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Danijel

Ime Danijel ima hebrejsko porijeklo i sastoji se od dvije riječi: "dan" što znači sud ili pravda te "el" što znači Bog. Stoga se ime Danijel može prevesti kao "Bog je moj sud" ili "Božja pravda".U