Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Danica

Ime Danica je žensko ime koje ima svoje korijene u slavenskoj mitologiji. Danica je bila boginja zore i dana, a njezino ime dolazi od riječi "dan", što znači sunce. U hrvatskoj tradiciji, ime Danica j