Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DANGUBIĆ

Prezime DANGUBIĆ u Hrvatskoj nije često, ali svakako ima svoje značenje i porijeklo. Prezime je nastalo od riječi "danguba", a kako se ta riječ ne koristi u današnjem hrvatskom jeziku, potrebno je pog