Kao i što samo ime govori, Majčin dan je dan koji je posvećen svim majkama. Možemo reći kako je on zapravo blagdan koji se slavi u čast svim majkama. Majčin dan u Hrvatskoj obilježavamo svake godine,