Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Damljanka

Imena su važan dio našeg identiteta i često su povezana s našim porijeklom, kulturom i obiteljskom poviješću. Jedno od takvih imena je Damljanka, koje ima zanimljivo porijeklo i značenje.Damljanka j