Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Damijana

Ime Damijana je žensko ime koje se u Hrvatskoj pojavljuje vrlo rijetko. Ime potječe iz latinskog jezika, a ime je nastalo od riječi "damnum" što znači šteta ili gubitak. Ime Damijana ima značenje "ona