Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Damana

Ime Damana je rijetko ime koje se često koristi u nekim dijelovima svijeta. Ovo zanimljivo ime ima svoje korijene u grčkoj mitologiji, gdje se koristilo kao ime za jednu od nimfa. Prema mitu, Damanu j