Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PLAVAC

Prezime Plavac svoje korijene vuče iz područja Dalmacije, točnije s otoka Hvara. Ime Plavac vezano je uz boju plavu koja je bila dominantna u tom području, bilo da je riječ o Jadranskom moru ili nebu

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PAŠKOV

Značenje i porijeklo prezimena PAŠKOV: Odakle potječe?Prezime PAŠKOV jedno je od češćih prezimena u Hrvatskoj, a potječe od imena Paško. Paško je muško ime koje se sastoji od dvije riječi: "paša" i