Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DALMATIN

Prezime Dalmatin, kao što mu i samo ime govori, povezano je s područjem Dalmacije. Međutim, postoji nekoliko teorija o tome kako je prezime nastalo i koji su mogući etimološki izvori.Jedna od teorij