Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena PARUNOV

Prezime Parunov ima svoje korijene u hrvatskom narodu te se može pronaći u različitim dijelovima Hrvatske, ali i u drugim zemljama koje su nekada bile pod hrvatskom vlašću. Značenje prezimena Parunov