Tech

Kako radi radar

Radar je uređaj koji se koristi za detekciju objekata u okolini. Radi na principu slanja elektromagnetskih valova, koji se odbijaju od objekata i vraćaju se natrag u radar, gdje se pretvaraju u elektr