Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ĐAKMANEC

Prezime Đakmanec ima svoje bogato značenje i porijeklo koje seže duboko u povijest. Kao što i samo prezime sugerira, Đakmanec je prezime hrvatskog porijekla.Prema povjesničarima i stručnjacima za p