Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DAJDŽIĆ

Prezime Dajdžić ima zanimljivo značenje koje je povezano s dajdžama i njihovom ulogom u porijeklu ovog prezimena. Dajdže su bile žene koje su se brinule o djeci u tradicionalnim bosanskim porodicama.