Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena DADASOVIĆ

Prezime Dadasović je jedno od rijetkih prezimena koje se može pronaći samo u Bosni i Hercegovini. Prezime Dadasović ima tursko porijeklo i može se naći u različitim varijantama, kao što su Dadašević,