Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Dabislav

Imena su odraz kulture i tradicije nekog naroda. Svako ime ima svoje značenje i porijeklo, a Dabislav nije iznimka. Ovo ime je rijetko i nije često korišteno u moderno vrijeme, ali ima svoju vrijednos