Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CVOK

Prezime Cvok jedno je od rijetkih prezimena u Hrvatskoj koje ima vrlo specifično značenje. Riječ je o prezimenu koje je vrlo karakteristično za područje Slavonije, a najviše se nalazi na području Osje