Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CVJETINOVIĆ

Prezime Cvjetinović ima zanimljivo značenje koje je povezano s prirodom i cvijećem. Ovo prezime je izvedeno od riječi "cvijet", koja predstavlja simbol ljepote, mira i obnove. Prezimena koja su poveza