Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CVIJETINOVIĆ

Prezime Cvijetinović ima duboko ukorijenjeno značenje i porijeklo koje je povezano s prirodom i simbolikom cvijeta. Ovo prezime se javlja kao patronimik, odnosno prezime koje ukazuje na očevu osobu, t