Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Perunika

Ime Perunika potječe od imena slavenskog boga Peruna, koji je bio bog groma, munje i neba. U slavenskoj mitologiji, Perun je bio jedan od najvažnijih bogova, a njegovo ime se često spominje u povezano