Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Lale

Lala je ime koje se može pronaći u mnogim dijelovima svijeta. Međutim, ovaj članak će se usredotočiti na značenje i porijeklo imena Lale koje je posebno povezano s turskom kulturom. Lale je turska rij