Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Dalija

Ime Dalija potječe od latinskog naziva za biljku Dahlia, koja je dobila ime po švedskom botaničaru Andersu Dahl-u. Dahlia je prekrasan cvijet koji se može pronaći u različitim bojama, od bijele, preko