Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CVIJANOVIĆ

Prezime Cvijanović je jedno od najčešćih prezimena u Hrvatskoj. Po nekim izvorima, ono potječe od imena Cvijan, koje je slovenskog podrijetla, a označava cvijet ili cvijetni vijenac. Prema drugima, pr