Moždani udar ili apopleksija (cerebrovaskularni inzult – CVI) jedan je od najčešćih uzroka smrti kod ljudi. CVI događa se radi poremećaja moždane cirkulacije odnosno nedovoljnog opskrbljivanja određen