Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Cvetomir

Ime Cvetomir jedno je od mnogih imena koja su prisutna u slavenskoj kulturi. Ovo ime ima duboko značenje koje se može protumačiti na različite načine. U osnovi, ime Cvetomir sastoji se od dvije riječi