Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CVETOJEVIĆ

Prezime Cvetojević rašireno je u Hrvatskoj, posebice u Slavoniji i dijelovima Dalmacije. Ono se sastoji od imena Cvetoje s dodatkom sufiksa -vić, što ga čini tipičnim slavenskim prezimenom.Ime Cvet

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CVETKOVIĆ

Značenje i porijeklo prezimena CVETKOVIĆ: Odakle potječe?Prezime Cvetković je jedno od najčešćih prezimena u Srbiji, a zastupljeno je i u drugim dijelovima Balkana, kao što su Hrvatska i Bosna i He