Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Cvetislav

Značenje imena Cvetislav je cvjetni slav. Ovo prekrasno ime ima svoje korijene u slavenskom jeziku, a sastoji se od dvije riječi - "cvjet" i "slav". "Cvjet" se odnosi na cvijeće, dok "slav" označava s