Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Cvetiša

Cvetiša je jedno od onih imena koja se rijetko čuju, ali kada ih čujete, ostaju vam u sjećanju. Ovo ime dolazi iz slavenske tradicije i ima zanimljivo značenje.Značenje imena Cvetiša je "cvjetno",

Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Cvetiša

Ime Cvetiša je slavenskog porijekla i ima bogato značenje koje se može protumačiti na više načina. U prvom redu, ime Cvetiša dolazi od riječi "cvijet" što ukazuje na nešto lijepo i ugodno oku. Ime Cve