Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Cvetin

Ime Cvetin dolazi iz slavenskog jezika i u prijevodu znači "cvjetni". Ovo ime ima bogatu simboliku koja se povezuje s cvijećem. Cvijeće je simbol ljepote, nježnosti, mirisa i boja, a istovremeno preds