Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Cvetimir

Ime Cvetimir potječe iz slavenskog jezika i sastoji se od dvije riječi - "cvet" što znači cvijet i "mir" što znači mir. Zajedno, ime Cvetimir može se interpretirati kao "mirisni cvijet" ili "cvijet ko