Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Cvetanka

Ime Cvetanka ima svoje korijene u slavenskoj riječi "cvet", što znači cvijet. Stoga se ime Cvetanka može prevesti kao "mala cvjetna". Ovo ime ima duboku povezanost s prirodom i cvijećem, te se često d