Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CVETANIĆ

Prezime Cvetanić je jedno od mnogih prezimena koja su povezana s prirodom i cvijećem. Ime Cvetanić ima svoje korijene u riječi "cvijet", što sugerira da je ovo prezime vezano za cvijeće na neki način.