Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Cvetana

Ime Cvetana je žensko ime koje se u Hrvatskoj tradiciji koristi već dugi niz godina. Ime Cvetana ima značenje "cvjetna" i dolazi od riječi "cvijet". Ovo ime simbolizira ljepotu i nježnost, a često se