Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Cvetan

Ime Cvetan ima svoje korijene u slavenskoj tradiciji i nosi značenje "cvjetni". Ovo ime je vrlo popularno u Bugarskoj, Srbiji i Makedoniji, a često se koristi i u drugim slavenskim zemljama.Prema ne