Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo imena Cveja

Ime Cveja je rijetko ime koje se ne susreće često u Hrvatskoj. Ovo ime ima nekoliko mogućih porijekla i značenja. Jedna od mogućnosti je da ime Cveja dolazi od latinske riječi "civis", što znači građa