Zanimljivosti

Zašto su mravi važni za šume

Oni su posebna mravlja vrsta i smatraju ih čuvarima šuma, te vrlo korisnim malim "šumarima" koji šumu čiste, zasijavaju druge biljne vrste u šumskom tlu i jedu druge kukce, neprijatelje šume koji napa