Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ĆUŠIĆ

Prezime Ćušić ima duboko ukorijenjeno značenje i porijeklo koje seže unazad u povijest. Kao i mnoga druga prezimena, Ćušić također nosi sa sobom određenu simboliku koja je povezana s njegovim poreklom