Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena VUKSAN ĆUSA

Prezime VUKSAN ĆUSA je jedno od mnogih prezimena koji se koriste u Hrvatskoj. VUKSAN ĆUSA je prezime koje se sastoji iz dva dijela, VUKSAN i ĆUSA, pri čemu svaki dio ima svoje značenje i porijeklo.P