Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČURKOV

Prezimena su važan dio našeg identiteta i nasljeđa, a svako prezime nosi sa sobom priču o našim precima i njihovom porijeklu. Jedno od prezimena koje se često susreće u Hrvatskoj je prezime ČURKOV. U