Iako je inkontinencija ili nemogućnost zadržavanja mokraće i kontrole uriniranja problem vezan za stariju dob i kod muškaraca i kod žena, a i za neke bolesti, stres kao okidač za curenje mokraće nakon