Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena ČUNI

Prezime ČUNI ima duboko ukorijenjeno značenje koje je povezano s prirodom i životinjskim svijetom. Ovo prezime dolazi iz Hrvatske i ima interesantno porijeklo koje seže unazad stoljećima.Značenje p