Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CULOVIĆ

Prezime CULOVIC je jedno od vrlo rijetkih prezimena u Hrvatskoj, a vrlo je interesantno i zanimljivo. Ovo prezime ima svoje podrijetlo u Bosni i Hercegovini, gdje je i danas najviše zastupljeno. Međut