Imena i Prezimena

Značenje i porijeklo prezimena CUKOVEČKI

Prezime Cukovečki ima svoje korijene u Hrvatskoj te se najviše pronalazi u sjeverozapadnom dijelu zemlje, posebice u Međimurju. Prezime Cukovečki je relativno rijetko, no i dalje postoji veći broj lju